Ο Πλούτος μας

είναι καιρός να τον πάρουμε πίσω...

 

 

Ο πλούτος  που έχει παραχθεί από το σύνολο των Ανθρώπων ολόκληρου του πλανήτη μας, ήταν μέχρι πριν από μερικά χρόνια ένα επτασφράγιστο μυστικό το οποίο το γνώριζαν μόνο οι Κυβερνήσεις των Κρατών.

Το πόσο μεγάλος είναι αυτός ο πλούτος των Ανθρώπων και για ποιόν λόγο οι Κυβερνώντες 198 Κρατών το κρατούσαν κρυφό από τους Πολίτες που είναι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες, είναι ένα αναπάντητο ερώτημα στο οποίο θα κληθούν να απαντήσουν όλοι όσοι έχουν διατελέσει Βουλευτές, Υπουργοί, Πρωθυπουργοί κλπ. τουλάχιστον από τότε που δημιουργήθηκε η Παγκόσμια Τράπεζα με την γνωστή σε όλους μας πλέον Διεθνή Διάσκεψη του Bretton Woods τον Ιούλιο του 1944. Η ομώνυμη Διεθνής Συνθήκη – Σύμβαση στην Ελλάδα  περιλαμβάνεται στον Α.Ν. 766 που τέθηκε σε ισχύ με την δημοσίευση του στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.) 315 στις 27 Δεκεμβρίου του 1945. Εκτοτε είναι νόμος του Κράτους.

Η μελέτη των 72 σελίδων του Φ.Ε.Κ. 315/1945 οδηγεί στην διαπίστωση ότι ή Ελλάς είναι το ένα εκ των σαράντα (40) Κρατών – Ιδρυτικών Μελών της Παγκόσμιας Τράπεζας, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και άλλων Τραπεζικών Ιδρυμάτων αλλά και μέτοχος, εφ’ όσον καταθέθεσε τότε το συμφωνηθέν μερίδιο το οποίο ανέρχεται συνολικά σε 65 εκατομμύρια δολάρια Αμερικής σε χρυσό.

Με αυτήν την σύμβαση στην ουσία δημιουργήθηκε ένα τεράστιο αποθεματικό το οποίο δίνει την δυνατότητα σε κάθε Κράτος – Μέλος να το χρησιμοποιήσει άτοκα σε περιόδους Οικονομικής Κρίσης για να μην να πτωχεύσει ποτέ.

Οι προϋποθέσεις για να διασφαλιστεί όλος αυτός ο πλούτος των Ανθρώπων είναι συγκεκριμένες και αυστηρές, ώστε να είναι διασφαλισμένες και οι επόμενες γενεές ως οι Νόμιμοι Κληρονόμοι των προγόνων τους.

Μερικοί από τους όρους ώστε να δομηθεί η άτοκη χρηματοδότηση είναι:

  1. Εγγυήσεις της τάξεως του 120% του ποσού που θα χρησιμοποιηθεί.
  2. Έργα υποδομής για κοινωφελείς σκοπούς τα οποία για να εγκριθούν πρέπει να πληρούν πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις και χρονοδιαγράμματα.-
  3. Θεσμική Υπογραφή (Πρωθυπουργός, Υπουργός Οικονομικών, Αρχιεπίσκοπος ή Δήμαρχος)
  4. Επενδυτή ή επενδυτές που έχουν την δυνατότητα να εγγυηθούν τα ως άνω ποσά και να υλοποιήσουν τα έργα εκ των οποίων το 30% πρέπει να είναι για Ανθρωπιστικούς λόγους  όπως η αποπληρωμή κόκκινων δανείων, παροχές κοινωνικών βοηθημάτων Δημιουργία Σχολείων, Νοσοκομείων, Γηροκομείων κλπ.
  5. Το 70% της δόμησης χρηματοδότησης επενδύεται σε έργα ανταποδοτικά τα οποία καλύπτουν το 30% των ανθρωπιστικών έργων διότι το ποσό το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για όλα αυτά τα έργα πρέπει να επιστραφεί σε 50 ή σε 100 έτη για να τα μην πτωχεύσουν ούτε οι επόμενες γενεές.

Όλος αυτός ο πλούτος των Ανθρώπων είναι κατατεθειμένος σε Τραπεζικά Ιδρύματα εντός του Κράτους – Μέλους όπως αυτό αποφασίστηκε το 1966 και από τότε ως και σήμερα στις Κεντρικές Τράπεζες των Κρατών – Μελών και από 1-01-1967 σε συστημικά τραπεζικά Ιδρύματα της επιλογής τους.

Τα ποσά που έχουν κατατεθεί αναγράφονται αναλυτικά στον Ισολογισμό της Παγκόσμιας Τράπεζας του έτους 2007 το οποίο βγήκε στην δημοσιότητα την αρχή του έτους 2014 από ενεργούς Έλληνες Πολίτες οι οποίοι μετά από την αναφορά του Προέδρου του Πολιτικού Φορέα ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ  Αρτέμη Σώρρα, έψαξαν και βρήκαν όλα τα στοιχεία που σήμερα είναι όλα αναρτημένα στο διαδίκτυο ώστε να ενημερωθούν όλοι οι Άνθρωποι του πλανήτη μας για τον κληρονομικό πλούτο όλων των Ανθρώπων.

Μετά από αυτήν την σύντομη αναφορά για τον πλούτο των Ανθρώπων γίνεται άμεσα αντιληπτό από όλους ότι η είσοδος των Ελλήνων ευρωβουλευτών της ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο θα φέρει τα πάνω κάτω σε όλα τα πεδία και επίπεδα της πολιτικής ζωής σε όλα τα Κράτη-Μέλη της κοινοπραξίας που σήμερα ονομάζετε Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η πληροφορία είναι γνώση και η γνώση είναι δύναμη. Οταν όλοι οι άνθρωποι που κατοικούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την λάβουν με αποδείξεις και στοιχεία η ένωση των ανθρώπων θα επιτευχθεί με ταχύτατους ρυθμούς.

Ήρθε η ώρα ο άνθρωπος να τιμήσει τον άνθρωπο.

Share This